REKLAMA

Zámeno on má v genitíve a akuzatíve viac tvarov. V neskrátených tvaroch sa predložka a zámeno píšu oddelene (ide o dva slovné druhy). Napr. bez neho, po neho, od neho. Skrátené tvary zakončené na -ňho, -ň, -eň sa píšu spolu s predložkou: poňho, poň, naň, doň, cezeň, podeň…

Prečítaj si: Predsedníčka alebo predsedkyňa: Ktoré slovo je spisovné?

REKLAMA

Musíme rozlišovať, kedy použijeme tvary: poňho – poň, doňho – doň, naňho – naň…

Ak zámeno zastupuje mužské životné podstatné mená, používajú sa zámená zakončené na     -ňho: prišiel poňho (po brata), priniesol to preňho, vydala sa zaňho.

Zaujme ťa tiež: Oni alebo ony? Použi zámená pravopisne správne

Ak zámeno zastupuje mužské neživotné podstatné mená, používajú sa skrátené tvary zámen zakončené na -ň, -eň: vrátil sa poň (po kabát), stará sa oň (o kvet), cezeň neprejde (cez potok).

Pin It on Pinterest