Prezentáciu venovanú chronologickému prehľadu realizmu dopĺňame pohľadom na tvorbu Martina Kukučína a osobitosti jeho poviedkovej tvorby.

Martin Kukučín, epik dediny, výborný rozprávač, majster dialógu a ľudového jazyka, patrí k zakladateľskej generácii slovenského realizmu. Poviedka Keď báčik z Chochoľova umrie prináša Kukučínov pohľad na zemianstvo a zároveň jeho odpoveď na otázku, či sa zemania môžu stať vedúcou silou národa na sklonku 19. storočia.

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest