REKLAMA

Čo je postromantizmus? Aké znaky sú typické pre literárny realizmus? Odpovede na tieto otázky nájdete v našej tretej prezentácii venovanej periodizácii literárnych období.

Pozri aj: Keď báčik z Chochoľova umrie: Rozbor kľúčového diela Martina Kukučína

Literárnu chronológiu a znaky postromantizmu či realizmu dopĺňame stručnou charakteristikou spoločenských pomerov, ale aj politických aktivít Slovákov v porevolučnej habsburskej monarchii.

REKLAMA

Druhú časť našej prezentácie tvorí prehľad autorov a ich zásadných diel. Osobitnú
pozornosť sme venovali realizmu v slovenskej literatúre. V prehľadnom porovnaní vás
oboznámime s tematickými a žánrovými odlišnosťami v tvorbe spisovateľov zakladajúcej generácie a generácie neskorého realizmu.

Pomôže ti: Ako sa lepšie sústrediť a naštartovať svoj mozog na plné obrátky?

Pin It on Pinterest