Autor v dráme Hamlet zobrazuje idealistický boj osamoteného jednotlivca vo svete intríg a zločinu. Zločin v kráľovskom rode vedie k rozvratu celého štátu. Dej je založený na motíve vraždy a pomsty. Poďte sa pozrieť na detailnejší rozbor diela Hamlet.

Pozri aj: Hamlet: Základná charakteristika a obsah (I. časť)

 

 

Rozbor diela Hamlet 

Hamlet, ktorý chce potrestať otcovu smrť, na jednej strane trpí pocitom nespravodlivosti, na druhej strane váha, či je on ten pravý, kto môže napraviť krivdu a potrestať vraha. Neodváži sa zasiahnuť skôr, kým sa nepresvedčí, že jeho podozrenie je správne. 

„Som slabý tvor, čo smútkom podlieha — čert takú dušu ľahko ovládne, a možno chce ma zničiť. Potrebujem dôkazy. Nech ten výstup lepom je, na ktorý sadne kráľa svedomie.“ 

Oplatí sa pozrieť: William Shakespeare: Charakteristika a prehľad tvorby  

 

Vyspelý intelekt Hamletovi nedovolí konať impulzívne, ale pocit zodpovednosti ho núti prekonať pochybnosti a napraviť krivdu. V známom monológu uvažuje o živote, smrti a samovražde.   

 

Byť a či nebyť — kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac: či trpne niesť strely a šípy zlostnej Šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bieda násilne ho premôcť?… Váhame — práve táto obava nám predlžuje strasti života… Len hrôza z toho, čo je po smrti… nám marí vôľu a káže radšej znášať známe zlá, než uniknúť k tým, ktoré nepoznáme. Tak svedomie z nás robí zbabelcov…“   

Hamlet podľahol v nerovnom zápase, ale pomenoval príčiny a nositeľov zlabojoval proti nim.  

Kontrasty: filozofické state aj výstižné prehovory, básnická obraznosť i hovorovosť, historické  súvislosti aj dobové narážky, patetické slová i slovné hry, objavujú sa aj komické prvky (scéna s hrobármi), teda kontrast tragického a komického.  

Napísali o Hamletovi  

Walter Kerr vo svojej knihe Jak napsat hru (Orbis, Praha 1963) píše, že Hamlet je neraz označovaný za „človeka nečinnosti“. Jeho melancholická, introspektívna a ohľaduplná povaha ho vraj robí nerozhodným. Je taký skutočne? Nasleduje predsa strašného ducha, prisahá pomstu, rekonštruuje zločin v prítomnosti vraha, predstieraným šialenstvom maskuje svoje zámery, vzdáva sa milej, aby mohol pokračovať v diele, zabije intrigána Polónia, odolá vražedným úkladom, bojuje s Laertom, zabije ho, prebodne kráľa…  

Monológy zaznamenávajú muža činu prinúteného uskutočniť čin, ktorý sa mu hnusí. „Hamlet si nepraje, ale musí konať.“ 

Pin It on Pinterest