REKLAMA

Prehľadná a graficky pútavá prezentácia ponúka analýzu jedného z najslávnejších románov 20. storočia Hlava XXII. Napriek tomu, že sa príbeh románu Josepha Hellera odohráva cez vojnu, zlo, hlúposť či obmedzenosť, ktoré odkrýva, bezprostredne nesúvisia s vojnovým stavom, ale sú v samotných ľuďoch. Spojenie Hlava XXII dnes označuje absurditu a nelogickosť. Rozbor diela a charakteristiku postáv dopĺňajú kľúčové úryvky z románu.

REKLAMA

Ďalšia prezentácia: Určovanie umeleckých prostriedkov: Precvič si trópy

Pin It on Pinterest