REKLAMA

Niekedy vznikajú pochybnosti, ako správne zapísať prídavné meno, ktoré je utvorené od slova ďaleký. Je to tvar ďaľší alebo ďalší? Aj keď používatelia jazyka predpokladajú prítomnosť mäkkej hlásky ľ, ktorá je v slovách diaľka, diaľkový, diaľkar, diaľnica, spisovný tvar je ďalší s tvrdou hláskou l. Slovo ďalší má niekoľko významov: nasledujúci (ďalšie vyšetrenia); pokračujúci (v ďalšom období vývoja dieťaťa); iný (poviedky, romány a ďalšie epické žánre).

REKLAMA

Napr. Nevzdá sa, počká na ďalšiu príležitosť. Neodkladaj povinnosti na ďalší deň! Na konferencii odzneli ďalšie prednášky.

Pozri tiež: Psi alebo psy? Ako sa tvorí množné číslo?

Tento tvar je normovaný už dávno, nachádza sa vo všetkých vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu. Ide o alternáciu hlások ľ/l (ďaleký – ďalší). Táto alternácia je zriedkavá. Podobným prípadom je zmena menej – menší (ň/n).

Pin It on Pinterest