REKLAMA

Prirovnanie (lat. comparatio), druh trópu, je častým prostriedkom umeleckého štýlu. Má tri členy:

  • to, čo sa prirovnáva (chlapec),
  • to, k čomu sa prirovnáva (jedľa),
  • a to, čo je pre predchádzajúce dva členy spoločné (vysoký). 

Chlapec je vysoký ako jedľa

Keď je spoločná vlastnosť dvoch porovnávaných členov jasná, nemusí byť priamo pomenovaná. Chlapec ako jedľa. 

REKLAMA

Pozri aj: Metafora a personifikácia: Umelecké prostriedky

Prirovnanie má blízko k metafore. V metafore sa používajú slová v prenesenom význame, v prirovnaní majú priamy význam. Prirovnania zvyšujú názornosť a emocionalitu literárneho prejavu. 

V prirovnaní sa najčastejšie používa spojka ako, ďalšie spojky sú: sťa, ani, jak, než, sťaby. Existuje aj bezspojkové spojenie. Jeho oči, rozhnevané blesky, pozerali po prítomných. 

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Pin It on Pinterest