Či sa píše alebo nepíše čiarka pred spojkou ako, závisí najčastejšie od toho, či sa táto spojka nachádza v jednoduchej vete alebo uvádza vedľajšiu vetu.

REKLAMA

1. Čiarka pred spojkou ako sa nepíše:

a) keď ide o nevetné prirovnanie, napr. Bol hladný ako vlk. Správal sa ako malé dieťa.

b) keď ako stojí izolovane, napr. Chcel jej pomôcť, ale nevedel ako.

c) ak ide o tesný prívlastok, teda nemožno ho vypustiť z vety bez toho, že sa zmení jej zmysel, napr. Z takých surovín ako fazuľa a cícer pripravíte jedlá s dostatočným množstvom bielkovín. Niektoré vlastnosti ako spoľahlivosť a flexibilita zamestnávatelia oceňujú.

2. Čiarka pred spojkou ako sa píše:

REKLAMA

a) keď oddeľuje vedľajšiu vetu od hlavnej, napr. Netušil, ako sa to skončí. Dohodli sa na tom, ako budú postupovať.

b) keď ide o prístavok, napr. Zo strukovín, ako fazuľa a cícer, pripravíte jedlá s dostatočným množstvom bielkovín. Pozitívne vlastnosti pracovníkov, ako spoľahlivosť a flexibilita, zamestnávatelia oceňujú.

Zaujme ťa: Kelímok alebo téglik? Len jedna možnosť je správna

Poznámka

Prístavok stojí za nadradeným slovom, pomenúva ho inými slovami, je oddelený z obidvoch strán čiarkou. Možno ho z vety vynechať a veta nestratí zmysel.

Pin It on Pinterest