REKLAMA

Máte svoje kozmetické krémy v kelímkoch alebo téglikoch? Keď si spravíte prieskum na internete, zistíte, že sa používajú obidve pomenovania – kelímok i téglik. Dokonca slovné spojenie krémy v kelímkoch má desaťnásobne viac výsledkov ako krémy v téglikoch.

REKLAMA

Zaujme ťa: Čo je to CC krém, ale aj BB, DD či EE kozmetika?

V slovenčine je spisovný výraz téglik. Ako uvádza Stručný etymologický slovník slovenčiny, označuje nádobku na farmaceutické výrobky a používa sa od 17. storočia. Je to zdrobnenina od staršieho slova tégeľ, ktoré pomenúvalo nádobu na tavenie.

Slovo kelímok je v slovenčine nespisovné.

Pin It on Pinterest