V škole alebo na škole?

V škole alebo na škole?

Študujem na strednej škole/na gymnáziu alebo v strednej škole/v gymnáziu? Čo je správne? Obidve predložky v a na sa viažu s akuzatívom a lokálom a používajú sa vo význame miesta. Predložka v vyjadruje miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, prostredie alebo všeobecný...
Píše sa medaila alebo medajla?

Píše sa medaila alebo medajla?

Píše sa správne medaila alebo medajla? Tento výraz označuje minci podobný symbol razený pri pamätných príležitostiach alebo ako vyznamenanie a používa sa od 19. storočia. Pochádza z francúzskeho slova médaille, prevzaté z talianskeho medaglia. V slovenčine je spisovný...
Je spisovne paradajka, rajčina alebo rajčiak?

Je spisovne paradajka, rajčina alebo rajčiak?

Pestujete paradajky, rajčiny alebo rajčiaky? Ako sa spisovne volá obľúbená zelenina? Slovo paradajka vzniklo z nemeckého výrazu Paradies (raj) a Apfel (jablko). Rajské jablko sa pôvodne používalo na označenie granátového jablka. Neskôr sa prenieslo na paradajky....
Ako správne vykať? Tieto zásady musíš poznať

Ako správne vykať? Tieto zásady musíš poznať

Vykanie je prejav zdvorilosti. Často však dochádza k jeho nesprávnemu používaniu. Napr. Pán doktor, vy ste mi to povedal. Sused, včera ste tam nebol. Ako správne vykať? Pri vykaní je v druhej osobe množného čísla celý slovesný tvar. Správne je: Pán doktor, vy ste mi...
Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Predložka vďaka: Používaš ju správne?

Občas počujeme, že vďaka kríze stúpla nezamestnanosť alebo vďaka svojej zábudlivosti neprišiel na stretnutie. V týchto prípadoch je druhotná predložka vďaka použitá nevhodne. Predložka vďaka sa viaže s datívom (komu, čomu) a vyjadruje kladné hodnotenie okolnosti...

Pin It on Pinterest