Je slovo dotaz spisovné?

Je slovo dotaz spisovné?

Mám dotaz. Aj toto si môžeme občas prečítať alebo niekde začujeme. V súčasných jazykovedných príručkách je slovo dotaz uvedené ako nespisovné. Pochádza z češtiny. V slovenčine sú správne výrazy otázka a dopyt. Pozri tiež: Kedy sa píše zveri a kedy zvery? Správne:...
Kedy sa píše zveri a kedy zvery?

Kedy sa píše zveri a kedy zvery?

Neviete, či je správne slovo zveri alebo zvery? Závisí to od rodu podstatného mena. V slovenčine existuje slovo zver v ženskom aj v mužskom rode. Hromadné podstatné meno zver v ženskom rode označuje voľne žijúce zvieratá, nemá tvar množného čísla a skloňuje sa podľa...
Česi či Češi? Iba jeden tvar je správny

Česi či Češi? Iba jeden tvar je správny

K českému národu máme my, Slováci, najbližšie. Sú to bratia Česi či Češi? Aj keď sa objavuje pri používaní jazyka tvar Češi, je správny len v českom jazyku. V slovenčine je spisovný výraz Česi. Neprehliadni: Je spisovne razítko alebo pečiatka?  V nominatíve množného...
Absorbcia alebo absorpcia? Poznáš správnu odpoveď?

Absorbcia alebo absorpcia? Poznáš správnu odpoveď?

Absorbcia alebo absorpcia? Sloveso absorbovať pochádza z latinského slova absorbere. Má význam pohltiť, vsať, vpiť. Ak predpokladáte, že podstatné meno s týmto významom bude mať podobu absorbcia, mýlite sa. V jazykovedných príručkách takýto zápis nenájdete. Správny...
Zisti, či je slovo vadiť spisovné

Zisti, či je slovo vadiť spisovné

Jeho správanie mi vadí. Jeho správanie mi prekáža. Ako je to so slovesami vadiť a prekážať? Ktoré z nich je správne? Pôvod slovesa vadiť podľa Stručného etymologického slovníka nie je celkom jasný. Môže byť totožný so slovesom vadiť sa. Kodifikačná príručka Pravidlá...

Pin It on Pinterest