Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Rýchla doba si vyžaduje rýchlu komunikáciu. Najvyužívanejšou možnosťou je elektronická pošta – e-mail. Ktoré pomenovanie je správne? Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl? Ide o skrátenie anglického výrazu elektronic mail, teda elektronická pošta alebo správa poslaná...
Pracovný tým alebo tím?

Pracovný tým alebo tím?

Je správne použiť na označenie kolektívu ľudí so spoločnou úlohou slovo tým alebo tím? Spisovný výraz pochádzajúci z anglického slova team je s mäkkým dlhým í – tím. Slovo tým sa používa v češtine. Napr. Tento pracovný tím dosahuje výborné výsledky. Medzinárodný...
Píše sa medaila alebo medajla?

Píše sa medaila alebo medajla?

Píše sa správne medaila alebo medajla? Tento výraz označuje minci podobný symbol razený pri pamätných príležitostiach alebo ako vyznamenanie a používa sa od 19. storočia. Pochádza z francúzskeho slova médaille, prevzaté z talianskeho medaglia. V slovenčine je spisovný...

Pin It on Pinterest