My alebo mi: Vyhnite sa častej chybe!

My alebo mi: Vyhnite sa častej chybe!

Kedy sa píše my a kedy mi? Ide o tvary osobného základného zámena ja. My alebo mi? > Tvar zámena my s ypsilonom je v nominatíve množného čísla. Znamená my všetci. Poukazujeme na skupinu ľudí, do ktorej patríme. Napr.: My to tak nenecháme. Boli sme doma len my. My...
Rímske číslice: Ako ich čítať a zapisovať

Rímske číslice: Ako ich čítať a zapisovať

História rímskych číslic sa začala v 8. až 9. storočí pred naším letopočtom. Tento číselný systém sa používal sa až do neskorého stredoveku, keď bol v Európe nahradený arabskými číslicami. V súčasnosti sa bežne používa sedem rímskych číslic:  I, V, X, L, C, D a M,...

Pin It on Pinterest