Česi či Češi? Iba jeden tvar je správny

Česi či Češi? Iba jeden tvar je správny

K českému národu máme my, Slováci, najbližšie. Sú to bratia Česi či Češi? Aj keď sa objavuje pri používaní jazyka tvar Češi, je správny len v českom jazyku. V slovenčine je spisovný výraz Česi. Neprehliadni: Je spisovne razítko alebo pečiatka?  V nominatíve množného...
Absorbcia alebo absorpcia? Poznáš správnu odpoveď?

Absorbcia alebo absorpcia? Poznáš správnu odpoveď?

Absorbcia alebo absorpcia? Sloveso absorbovať pochádza z latinského slova absorbere. Má význam pohltiť, vsať, vpiť. Ak predpokladáte, že podstatné meno s týmto významom bude mať podobu absorbcia, mýlite sa. V jazykovedných príručkách takýto zápis nenájdete. Správny...
Zisti, či je slovo vadiť spisovné

Zisti, či je slovo vadiť spisovné

Jeho správanie mi vadí. Jeho správanie mi prekáža. Ako je to so slovesami vadiť a prekážať? Ktoré z nich je správne? Pôvod slovesa vadiť podľa Stručného etymologického slovníka nie je celkom jasný. Môže byť totožný so slovesom vadiť sa. Kodifikačná príručka Pravidlá...
Je spisovne razítko alebo pečiatka?

Je spisovne razítko alebo pečiatka?

Na potvrdenie listiny či dokumentu použijeme razítko alebo pečiatku? V slovenčine je spisovné slovo pečiatka. Je zdrobneninou slova pečať, ktoré je písomne doložené od 15. storočia. Označuje nástroj na odtláčanie textu, značky alebo odtlačok urobený týmto nástrojom....
Kelímok alebo téglik? Len jedna možnosť je správna

Kelímok alebo téglik? Len jedna možnosť je správna

Máte svoje kozmetické krémy v kelímkoch alebo téglikoch? Keď si spravíte prieskum na internete, zistíte, že sa používajú obidve pomenovania – kelímok i téglik. Dokonca slovné spojenie krémy v kelímkoch má desaťnásobne viac výsledkov ako krémy v téglikoch. Zaujme...

Pin It on Pinterest