REKLAMA

Absorbcia alebo absorpcia? Sloveso absorbovať pochádza z latinského slova absorbere. Má význam pohltiť, vsať, vpiť. Ak predpokladáte, že podstatné meno s týmto významom bude mať podobu absorbcia, mýlite sa. V jazykovedných príručkách takýto zápis nenájdete. Správny tvar je absorpcia s písmenom p.

REKLAMA

Pozri tiež: Píše sa ďaľší alebo ďalší? Neurob častú chybu!

Na rozdiel od slovesa absorbovať má podstatné meno absorpcia pôvod v inom latinskom slove, a to absorptio, vstrebanie. Od neho je odvodené prídavné meno absorpčný a príslovka absorpčne.

Pin It on Pinterest