REKLAMA

Keď na niečo zabudnete, poviete, že vám to vypadlo z pamäti alebo z pamäte? V spisovnej slovenčine existujú obidva tvary, majú však rozdielny význam.

Ľudská pamäť sa skloňuje podľa vzoru kosť. Ten obraz sa mu navždy vryl do pamäti. Nemôžem si spomenúť, vypadlo mi to z pamäti.

REKLAMA

Zaujme ťa: Vidíme sa alebo uvidíme sa? Čo povieme pri rozlúčke?

Počítačová pamäť sa skloňuje podľa vzoru dlaň. Počítač si ukladá dáta a programy do pamäte. Dočasné pamäte počítača sú statické a dynamické.

Výraz spamäti je príslovka, znamená bez použitia predlohy. Celú báseň zarecitoval spamäti/naspamäť.

Pin It on Pinterest