V písomnom aj ústnom prejave sa objavujú slová vada, vadný a od nich odvodené slová závada, závadnosť, závadný.

Napr. vada reči, konštrukčná vada, závadná voda.

Mali by ste tiež vedieť: Kedy sa píše bodka za číslom? Jeden z problémov pri číslovkách 

Tieto slová hodnotia kodifikačné príručky ako nesprávne. Namiesto nich sa používajú výrazy chyba, porucha, kaz, nedostatok, chybný, pokazený, poškodený, nevyhovujúci.

Napr. chyba reči, konštrukčná chyba, nevyhovujúca/kontaminovaná voda. 

Slovenčina má spisovné slovo vada, ktoré ale označuje hádku, konflikt, spor. 

Pin It on Pinterest