REKLAMA

V písomnom aj ústnom prejave sa objavujú slová vada, vadný a od nich odvodené slová závada, závadnosť, závadný.

Napr. vada reči, konštrukčná vada, závadná voda.

Mali by ste tiež vedieť: Je prádlo spisovné slovo? Píše sa prádlo alebo bielizeň?

REKLAMA

Tieto slová hodnotia kodifikačné príručky ako nesprávne. Namiesto nich sa používajú výrazy chyba, porucha, kaz, nedostatok, chybný, pokazený, poškodený, nevyhovujúci.

Napr. chyba reči, konštrukčná chyba, nevyhovujúca/kontaminovaná voda.  

Slovenčina má spisovné slovo vada, ktoré ale označuje hádku, konflikt, spor. 

Pin It on Pinterest