REKLAMA

Používanie slova prádlo v slovenčine je pomerne bežnou chybou. Inšpiráciou k používaniu tohto slova je zaiste čeština, v ktorej sa vyskytuje ako spisovné slovo.

REKLAMA

Pozri tiež: Píše sa ďaľší alebo ďalší? Neurob častú chybu!

Za spisovné však v slovenčine označujeme len slovo bielizeň, ktoré využívame v rôznych spojeniach, a to nielen v súvislosti so spodnou bielizňou, ale napríklad aj v spojení s posteľnými plachtami alebo obliečkami na periny či vankúše.

Príklady: detská bielizeň, posteľná bielizeň, dámska bielizeň

Pin It on Pinterest