REKLAMA

Študujem na strednej škole/na gymnáziu alebo v strednej škole/v gymnáziu? Čo je správne? Obidve predložky v a na sa viažu s akuzatívom a lokálom a používajú sa vo význame miesta. 

Prečítaj si aj: Bielok alebo bielko: Používaš tieto slová správne?

REKLAMA

Predložka v vyjadruje miesto, vnútri ktorého sa niečo deje, prostredie alebo všeobecný priestorový význam. Napr.: Obraz môžete vidieť v novej galérii. Stretneme sa v knižnici.

Predložka na je viacfunkčná. Vyjadruje smerovanie na povrch, smer, ale aj prostredie a účel. Napr.: Sadla si na drevenú lavičku. Dovolenkuje na Orave. Žili na dedine. Pracuje na obecnom úrade.

Tiež ťa zaujme: Píše sa naoko alebo na oko? V čom je rozdiel?

Predložka na sa používa v súvislosti s účelovým, inštitucionálnym významom s súvislosti so vzdelávaním, učením, pedagogickou činnosťou vo vzdelávacích inštitúciách (základná škola, stredná škola, gymnázium, vysoká škola, univerzita).

Správne je: Učí na základnej škole a jej priateľ na gymnáziu. Naši žiaci študujú na vysokých školách a na univerzitách.

Pin It on Pinterest