REKLAMA

Niekedy vznikajú pochybnosti, či je správne slovo bielok alebo bielko. V slovenčine sú spisovné obidve slová, používajú sa však v odlišnom význame.

REKLAMA

Podstatné meno mužského rodu bielok pomenúva časť vajca – priehľadnú bielu tekutinu, ktorá obklopuje žĺtok. Práve pri používaní tohto podstatného mena v receptoch dochádza k nesprávnemu používaniu stredného rodu predovšetkým v množnom čísle: rozbite tri bielka, sneh z troch bielok, pridáme k bielkam. Správne je: rozbite tri bielky, sneh z troch bielkov, pridáme k bielkom.

Pozri tiež: Epidemická alebo epidemiologická situácia?

Podstatné meno stredného rodu bielko pomenúva bielu časť oka: v bielkach očí, z očných bielok.

Pin It on Pinterest