V tretej z prezentácii k slovenskému naturizmu analyzujeme azda najznámejšiu prózu Margity Figuli Tri gaštanové kone. V porovnaní s inými naturistickými prózami je v novele prítomný výrazný sociálny aspekt. O jednu ženu sa uchádzajú dvaja muži – tulák bez domova a najbohatší gazda v Leštinách. Okrem charakteristík a porovnaní ústrednej trojice postáv, prehľadne – slovom i obrazom – približujeme dej a v záverečnej rekapitulácii dokumentujeme znaky rozprávkovosti v tomto diele.

Ďalšia prezentácia: Naturizmus v slovenskej literatúre: Charakteristika (I. časť)

...

Pin It on Pinterest