Vedieť napísať žiadosť so všetkými dôležitými údajmi, v náležitej postupnosti a forme patrí medzi základnú výbavu každého z nás. Nielen žiadosť, ale napríklad aj sťažnosť, objednávka, motivačný list či reklamácia sú formami úradného listu. Ide v podstate o oficiálny prostriedok písomného kontaktu jednotlivca s rôznymi inštitúciami, firmami a úradmi.

 

Keďže žiadosť patrí medzi najrozšírenejšie formy úradného dokumentu so širokým uplatnením, je z praktického hľadiska potrebné poznať to, čo by mal obsahovať každý typ žiadosti. My si jednotlivé časti názorne ukážeme na žiadosti o prijatie do zamestnania.

Pozri aj: Ako napísať zavináč na klávesnici? Toto je najjednoduchšia možnosť

 

batoh proti zlodejom
tlačidlo batoh
Zdroj: www.alinda.sk

Pin It on Pinterest