Vedieť napísať žiadosť so všetkými dôležitými údajmi, v náležitej postupnosti a forme patrí medzi základnú výbavu každého z nás. Nielen žiadosť, ale napríklad aj sťažnosť, objednávka, motivačný list či reklamácia sú formami úradného listu. Ide v podstate o oficiálny prostriedok písomného kontaktu jednotlivca s rôznymi inštitúciami, firmami a úradmi. 

Neprehliadni: Tu nájdeš kľúč k dobre platenej práci alebo výnosnému podnikaniu

Keďže žiadosť patrí medzi najrozšírenejšie formy úradného dokumentu so širokým uplatnením, je z praktického hľadiska potrebné poznať to, čo by mal obsahovať každý typ žiadosti. My si jednotlivé časti názorne ukážeme na žiadosti o prijatie do zamestnania.

Pozri aj: Štruktúrovaný životopis: Vzor CV krok za krokom 

Pin It on Pinterest