REKLAMA

Vedieť napísať žiadosť so všetkými dôležitými údajmi, v náležitej postupnosti a forme patrí medzi základnú výbavu každého z nás. Nielen žiadosť, ale napríklad aj sťažnosť, objednávka, motivačný list či reklamácia sú formami úradného listu. Ide v podstate o oficiálny prostriedok písomného kontaktu jednotlivca s rôznymi inštitúciami, firmami a úradmi.

Žiadosť môže mať rôzny charakter. Napríklad vo vzťahu k zamestnávateľovi môžeme žiadať o prijatie do zamestnania, skrátenie pracovného času, zvýšenie platu či rozviazanie pracovného pomeru. Vo vzťahu k štátnym inštitúciám môžeme žiadať o stavebné povolenie, úhradu poistnej udalosti, povolenie vykonávať živnosť a rôzne iné.

Neprehliadni: Tu nájdeš kľúč k dobre platenej práci alebo výnosnému podnikaniu

Keďže žiadosť patrí medzi najrozšírenejšie formy úradného dokumentu so širokým uplatnením, je z praktického hľadiska potrebné poznať to, čo by mal obsahovať každý typ žiadosti. My si jednotlivé časti názorne ukážeme na žiadosti o prijatie do zamestnania.

REKLAMA

Pozri aj: Štruktúrovaný životopis: Vzor CV krok za krokom 

Na čo si dať pozor pri písaní žiadosti?

  • Buďte zdvorilí, vhodná štylizácia môže byť nápomocná pri vybavovaní žiadosti.
  • Text napíšte gramaticky a štylisticky správne.
  • Veľmi dôležitá je zrozumiteľná a presná formulácia vašej požiadavky aj jej zdôvodnenia.

Pin It on Pinterest