Občas počujeme, že vďaka kríze stúpla nezamestnanosť alebo vďaka svojej zábudlivosti neprišiel na stretnutie. V týchto prípadoch je druhotná predložka vďaka použitá nevhodne. Predložka vďaka sa viaže s datívom (komu, čomu) a vyjadruje kladné hodnotenie okolnosti pôsobiacej na priaznivý výsledok. Čiže slovo vďaka sa používa v pozitívnom význame.

Napr. Vďaka svojim schopnostiam zvládal náročné situácie. Vďaka kvalitnej príprave vyriešila aj ťažké úlohy. Boli obľúbení vďaka zmyslu pre humor.

Oplatí sa vedieť: Píše sa hanba alebo hamba? 

Príčinu, dôvod môžeme vyjadriť predložkou pre, ktorá sa viaže s akuzatívom. Napr. Pre svoju zábudlivosť neprišiel na stretnutie. Negatívne hodnotenie môžeme vyjadriť aj nasledovne: V dôsledku krízy mnoho ľudí prišlo o prácu.

Pin It on Pinterest