REKLAMA

Zúčastňuje sa športovec preteku alebo pretekov? Je správne slovom pretek či preteky? V slovenčine sa zápas, súťaž o prvenstvo najmä v športe označuje pomnožným podstatným menom preteky. Pomnožné podstatné mená sa používajú len v množnom čísle, nemajú jednotné číslo.

Napr. Boli to najdôležitejšie preteky v tejto sezóne. Ľahkoatletické preteky sa budú konať v sobotu.

Tiež si prečítaj: Pracovný tým alebo tím?

V súvislosti so športovým súťažením sa zvykne používať slovo závod. V tomto význame sa v súčasných kodifikačných príručkách nenachádza, ide o čechizmus. V slovenčine označuje podnik, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, napr. kovospracujúci, textilný, potravinársky.

REKLAMA

Pozri aj: Kojiť alebo dojčiť? Je spisovné slovo kojenec či dojča?

...

Pin It on Pinterest