REKLAMA

Sofokles bol aténsky dramatik, ktorý žil v 5. st. pred Kristom. Zastával spoločenské aj štátne funkcie. Pôsobil aj ako herec a stal sa víťazom dramatických súťaží. Vo svojich divadelných hrách obmedzil úlohu zboru a zaviedol tretieho a neskôr štvrtého herca.

Ďalšie drámy: Elektra, Oidipus vladár, Oidipus na Kolóne 

Kompozícia drámy Antigona: prológ, 5 dejstiev (po každom nasleduje pieseň zboru), epilóg.

 

Pozri aj: Antigona (rozbor diela a charakteristika postáv) II. časť

 

Postavy drámy Antigona:

Antigona – dcéra thébskeho kráľa Oidipa 

Isména – jej mladšia sestra 

Kreón – thébsky kráľ, brat Antigoninej matky  

Haimón – Antigonin snúbenec, Kreónov syn 

Eurydika – Kreónova manželka a Haimónova matka

REKLAMA

Dej Antigony: 

Vojna „siedmich proti Thébam“, vojna medzi Oidipovými synmi Polyneikom a Eteoklom, sa skončila vzájomnou smrťou oboch bratov. Nový kráľ Kreón dá Eteokla ako obrancu vlasti pochovať so všetkými poctami, ale pod trestom smrti zakáže pochovať vlastizradcu Polyneika. Antigona chce tento príkaz porušiť, pretože odporuje zákonom božím. Nedbá na prehovárania Ismény, ktorá hovorí: „Nech mi naši mŕtvi v ríši tieňov odpustia – no ja sa poddám presile a budem poslúchať tých, ktorí vedú mesto.“   

Antigona s ňou nesúhlasí:  

„Ty buď rozumná a ja pochovám brata. Ak ma za to čaká smrť – tak iste krásna.“

Oplatí sa pozrieť: Antigona formou prezentácie: Všetko, čo potrebuješ vedieť

Antigona tajne pochová svojho brata Polyneika. Kreóna jej čin veľmi rozhevá. 

 

Kreón: „Keby som jej trúfalý čin nechal bez trestu, bol by som ešte mužom?“ 

Antigona: „To len tyranovi žičí šťastie okrem iného i v tom, že môže hovoriť a
robiť, čo si zmyslí.“
 

Kreón rozhodne, že Antigona bude za živa pochovaná v skalnej hrobke. Aj Haimón za ňu prosí márne. Až výstraha veštca Teiresia Kreóna presvedčí, ale už je neskoro. Antigona sa obesila na svadobnom závoji. Haimón sa pokúsil napadnúť otca a keď sa mu to nepodarilo, preklal sa mečom. Sebevraždu spáchala i jeho matka Eurydika.

Keď sa doučíš, zabav sa >>> 

Pin It on Pinterest