REKLAMA

V slovenčine existuje prídavné meno raný aj ranný. Používate ich správne?

Prídavné meno ranývýznam skorý, včasný, prichádzajúci alebo vyskytujúci sa zavčasu. Napr. Už v ranom období jeho tvorby vznikli významné diela. Objavili sa u neho rané príznaky choroby. Nepočítal s príchodom raných mrazov. Objavili fresky z obdobia raného stredoveku.

REKLAMA

Pozri tiež: Píše sa naoko alebo na oko? V čom je rozdiel?

Prídavné meno ranný je utvorené z podstatného mena ráno. Používa sa vo význame prichádzajúci, konajúci sa ráno. Napr. Obľuboval ranné prechádzky. Ranné hmly sa často objavovali údoliach. Neodišla z domu bez rannej kávy. 

Pin It on Pinterest