REKLAMA

Prečítajte si, ako správne kojiť. Dokedy je vhodné kojiť dieťa? Takéto a podobné vety so slovom kojiť počúvame a čítame často. Preto možno niekoho prekvapí informácia, že v tomto význame je slovo kojiť nespisovné.

Vybrali sme: Zisti, aký kočík vybrať pre svoje dieťatko: Najlepší musí mať TOTO!

V slovnej zásobe spisovnej slovenčiny sa nachádza knižné slovo kojiť sauspokojovať sa, utešovať sa.

REKLAMA

Spisovné slovo dojčiť s významom živiť dieťa vlastným materským mliekom je odvodené z praslovanského slova dojka, rovnako ako slová dojčapridájať.

Správne: Prečítajte si, ako správne dojčiť. Dokedy je vhodné dojčiť dieťa?

To platí aj pre odvodené slová. Namiesto kojenec, kojenecký je potrebné používať spisovné slová dojča, dojčenský.

Tiež ťa zaujme: Magistra alebo magisterka: Neurob častú chybu

Pin It on Pinterest