Ten, kto stojí na čele nejakej organizácie alebo inštitúcie, sa nazýva predseda. Pochybnosti vznikajú pri ženskej podobe podstatného mena. Je to predsedkyňa alebo predsedníčka

Podstatné meno predseda je odvodené od slova predsedať. Ako uvádza Stručný etymologický slovník slovenčiny, staršia podoba slova predseda je predsedník. Odtiaľ pochádza tvar predsedníčka. Podoba predsedkyňa je teda v slovenčine nespisovná.

Tiež sa oplatí vedieť: Kedy sa píše biť a kedy byť?

Napr. predsedníčka súdnej rady, nová predsedníčka odborov, podpredsedníčka politickej strany

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest