REKLAMA

Slovesá byť biť majú rozdielny význam, a preto v písomnej podobe rozlišujeme použitie i a y.

Pozri aj: Kde sa píše titul PhDr., PhD.: Umiestnenie akademických titulov pri mene 

Sloveso byť je plnovýznamové, ak je použité vo význame existovať, nachádzať sa. Sponové sloveso byť sa spája s podstatným menom, slovesom alebo príslovkou. Tvar byť sa vyskytuje len v neurčitkovom tvare. V určitom tvare – som, si, je, sme, ste, sú. 

REKLAMA

Napr. Chcel už byť na ihrisku. Byť modelkou bol jej sen. Musíš byť dnes doma?

Sloveso biť s mäkkým i označuje nejaký druh pohybu – tĺcť, udierať, búchať, zápasiť. V určitom tvare – bijem, biješ, bije, bijeme, bijete, bijú.

Napr. Videl, ako sa na ihrisku bijú dvaja chlapci. Na kostolnej veži bijú zvony. Za pravdu sa vždy bil ako lev.   

Pin It on Pinterest