REKLAMA

Pretože sa slovo hanba vyslovuje ako hamba, niekto môže mať pochybnosti, či sa tento výraz píše s písmenom n alebo m. Slovo hanba je podstatné meno ženského rodu, Vyjadruje stav alebo pocit toho, kto je potupený, pohanený, pomenúva pocit studu, hanblivosť.

Oplatí sa vedieť: Kotníkové alebo členkové topánky? Spoznaj správny výraz

REKLAMA

Ak si teda nebudete istí, či písať hanba alebo hamba, spmeňte si, že slovo hanba je odvodené od  slovesa haniť. To znamená vyjadrovať  sa o niekom alebo niečom znevažujúco, pohŕdavo.

Príklady: Od hanby sa červenala. Je to hanba pre celú rodinu. Že sa nehanbíš! ! Nespravil nič, za čo by sa musel hanbiť.

Pôvod slova hanba

Ako uvádza etymologický slovník, slová hanba a haniť majú svoj pôvod v praslovančine. K odvodeným slovám patria:

hana – zneváženie, potupenie, pohanenie

hanlivý –  potupný, urážlivý

pohaniť  znevažujúco sa vysloviť, zneuctiť

pohana – potupenie, pohanenie

Odvodeninou od slova hanba je aj slovo ohanbie. Vysvetľuje sa ako niečo, za čo sa človek hanbí, čo skrýva. 

Pin It on Pinterest