Pretože sa slovo hanba vyslovuje ako hamba, často vznikajú pochybnosti, či sa tento výraz píše s písmenom n alebo m. Slovo hanba je podstatné meno ženského rodu a vyjadruje stav alebo pocit toho, kto je potupený, pohanený, pomenúva pocit studu, hanblivosť. 

Oplatí sa vedieť: Kotníkové alebo členkové topánky? Spoznaj správny výraz

Správny tvar si ľahko zapamätáte, ak si uvedomíte, že slovo hanba je odvodené od  slovesa haniť, čiže vyjadrovať sa o niekom znevažujúco, pohŕdavo.

Príklady: Od hanby sa červenala. Je to hanba pre celú rodinu. Že sa nehanbíš!

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest