REKLAMA

Vykanie je prejav zdvorilosti. Často však dochádza k jeho nesprávnemu používaniu. Napr. Pán doktor, vy ste mi to povedal. Sused, včera ste tam nebol.

REKLAMA

Ako správne vykať?

Pri vykaní je v druhej osobe množného čísla celý slovesný tvar. Správne je: Pán doktor, vy ste mi to povedali. (nie povedal) Sused, včera ste tam neboli. (nie nebol) Ako ste sa mali, pani učiteľka? (nie mala)

Zaujme ťa: Píše sa e-mail, email, mail alebo mejl?

Menné slovné druhy sa používajú v jednotnom čísle: Pán Krátky, ste spokojný s našou prácou? (nie spokojní) Sused, ste prvý, kto si to všimol. (nie prví)

Pin It on Pinterest