REKLAMA

Často počúvame pri komunikácii slovné spojenie som rád za to. Ak máte pocit, že vám to prekáža, máte pravdu.

Slovo rád v spojení s neplnovýznamovým slovesom byť má v svojom základnom význame väzbu s datívom alebo s vedľajšou vetou uvedenou spojkami že alebo keďVäzbu s datívom uvádza Slovník slovenského jazyka z roku 1959. Napr. Som tomu rád. Tí ľudia detí nemali, nuž boli chytenému dievčatku veľmi radi. Súčasné kodifikačné príručky však uvádzajú len spojenie s vedľajšou vetou so spojkami žekeď.

REKLAMA

Oplatí sa vedieť: Píše sa ďaľší alebo ďalší? Neurob častú chybu!

Správne

Nebol rád, že sa stretli. Budeme radi, keď tú chybu napravíte. Som rada, že mi vždy pomôžeš.

V slovenčine je slovné spojenie som rád za to nespisovné.

Pin It on Pinterest