REKLAMA

Fáza napísania a odovzdania bakalárskej či diplomovej práce je úspešne za vami? Gratulujeme, no teraz nasleduje ďalšia dôležitá etapa, a to samotná obhajoba. V porovnaní s napísaním práce, ktorému ste pravdepodobne venovali množstvo času, ide v tomto prípade o pár minút prezentácie a odpovedania na otázky. No je to takpovediac chvíľka pravdy, na ktorú sa je nutné dobre pripraviť. Ako obhájiť prácu, či už bakalársku alebo diplomovú, to sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. Tieto tipy vám ukážu správny smer a celý proces prípravy na obhajobu zjednodušia.

Doprajte si čas na prípravu obhajoby a postupujte systematicky

Ak už máte k dispozícii posudky od školiteľa a oponenta k vašej práci, pravdepodobne ste veľmi blízko k jej obhajobe. Aj na prípravu obhajoby si je nutné nájsť dostatok času, pričom by ste mali postupovať systematicky. Teda najprv si pripraviť stručnú prezentáciu práce v základných bodoch s dôrazom na kľúčové myšlienky a závery práce a následne sa treba dôkladne pripraviť aj na zodpovedanie otázok v posudkoch od školiteľa i oponenta. Ale čo je najdôležitejšie v prvom rade?

Pozri tiež: Kde sa píše titul PhDr., PhD.: Umiestnenie akademických titulov pri mene

V prvom rade sa znova vráťte ku svojej práci a prečítajte si ju

Pokiaľ už uplynul nejaký ten čas odvtedy, ako ste prácu napísali, je rozumné, aby ste si ju znova celú prečítali. A to dokonca aj v prípade, ak toho času až tak veľa neubehlo. Pri príprave na obhajobu si treba spísať všetky dôležité myšlienky, pomocou ktorých prácu odprezentujete komisii. Bez opätovného prečítania by vám mohlo niečo uniknúť. Ako sme už spomínali, dôraz klaďte hlavne na závery práce, aplikácie do praxe a pod.

...
REKLAMA

Nenechajte sa vyviesť z miery známkami v posudkoch

A to či už v tom pozitívnom, ale predovšetkým negatívnom zmysle. Známka v posudku nie je všetko. Preto sa veľmi netešte, hoci máte A v oboch posudkoch, aj to dokáže neprimerane zatemniť myseľ. Ale ani sa nestresujte, ak známky nie sú najlepšie. Dokonca aj v situácii, keď máte na jednom posudku FX, stále dokážete pri obhajobe práce všetko zvrátiť v pozitívny záver. Dôkladnú prípravu však nemožno podceniť za žiadnych okolností.

Príprava na prezentáciu práce

Pri príprave na úvodnú časť obhajoby bakalárskej či diplomovej práce, ktorou je jej samotná prezentácia, pamätajte na to, že zvyčajne trvá 15 – 20 minút. Snažte sa naozaj vtesnať do tohto času, nezaoberajte sa detailmi (ak to bude nevyhnutné, môžete ich spomenúť v rámci voľnejšej diskusie v druhej časti obhajoby).

Pri precvičovaní si prezentácie doma, majte teda pred sebou hodinky. A áno, nestačí si prezentáciu len pripraviť, ale aj reálne nahlas povedať, akoby ste už sedeli pred komisiou. Výbornou pomôckou v tomto ohľade je powerpointová prezentácia. Síce vás bude jej príprava stáť ďalší čas navyše, no určite sa jej tvorba oplatí. Na nič dôležité tak nezabudnete a lepšie si tiež ustrážite čas prezentácie, keď budete vedieť, že napríklad na každý slide máte dve alebo tri minúty.

Pomaly ďalej zájdeš

Aj keď na odprezentovanie práce máte pomerne málo času, neznamená to, že treba zapnúť turbo na rýchlorozprávanie. Rýchla reč totiž vôbec nevyznieva dôveryhodne. Pamätajte teda, že dôležitý je nielen obsah (čo rozprávate), ale aj forma (ako to podáte). Odporúčame, aby ste hovorili pomalšie. Okrem iného sa vyhnete aj väčším chybám pri rozprávaní, brebtom… Radšej povedať menej, ale k veci, ako chcieť stihnúť každú drobnosť rýchlo.

Na začiatku je rovnako dôležité predstaviť sa, povedať názov obhajovanej práce, prípadne aj to, prečo ste si ju vybrali a pri prednášaní zachovávať očný kontakt sa komisiou.

Zaujme ťa: Ako nabrať psychickú silu a šetriť s ňou v ťažkých životných situáciách?

Druhá časť obhajoby – odpovede na otázky a diskusia

Po predstavení práce nasleduje druhá časť obhajoby, pričom sa väčšinou začína zodpovedaním otázok z posudkov konzultanta a oponenta. Skvelé je na tom to, že tieto otázky už máte k dispozícii, preto sa na ne dokážete kvalitne pripraviť a ak by ste si s nimi nevedeli dať rady, stále sa môžete obrátiť o pomoc na svojho školiteľa.

Niektoré z otázok sa možno budú týkať problémov, ktoré ste už v práci riešili, preto treba upozorniť na to, v ktorej kapitole, resp. podkapitole to bolo a na otázku samozrejme odpovedať. Z otázok v posudkoch možno vyvodiť aj smer, akým sa následne bude dialóg o problematike práce uberať. Stále však musíte počítať s tým, že vás niektoré z náhodných otázok komisie môžu zaskočiť. Zachovajte rozvahu, pokiaľ ste prácu písali poctivo a rovnako ste sa kvalitne pripravili na jej obhajobu, dokážete sa vynájsť. A keby ste predsa len nevedeli presne zodpovedať na to, na čo sa vás pýtajú, určite nezostávajte ticho. Snažte sa problém poňať zo širšieho aspektu a počas rozprávania vám možno napokon aj svitne a dostanete sa k podstate veci.

Ako pri všetkom, tak aj pri príprave na obhajobu práce platí, že – ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Držíme vám palce!

Pin It on Pinterest