REKLAMA

Prvá z prezentácií o naturizme v slovenskej literatúre osvetľuje kultúrne a spoločenské podmienky v 30. rokoch 20. storočia, keď smer vznikal. Druhú časť prezentácie pozri TU. Informačne bohatý text približuje najpodstatnejšie znaky naturizmu. Charakterizuje nielen hlavné postavy, ale v konfrontácii sveta „hore“ a sveta „dole“ vystihuje tie najpodstatnejšie atribúty, ktorými ich „obdarilo“ vrchárske prostredie. Prezentáciu uzatvárame prehľadom autorov a porovnaním, v ktorom sa zameriavame na osobitosti tvorby M. Figuli, D. Chrobáka, F. Švantnera či Ľ. Ondrejova.

REKLAMA

Pozri aj: Tri gaštanové kone – Margita Figuli: Rozbor diela (III.časť)

Pin It on Pinterest