REKLAMA

Druhá prezentácia o naturizme v slovenskej literatúre sa zameriava na novelu D. Chrobáka Drak sa vracia. Interpretáciu diela a výstižné charakteristiky protagonistov dopĺňame zaujímavými ukážkami z knižného vydania. Znaky naturizmu, ktoré sme priblížili v úvodnej prezentácii, teraz konkretizujeme priamo v literárnom diele. Osobitne prvky rozprávkovosti.

REKLAMA

Pozri tiež: Naturizmus v slovenskej literatúre: Charakteristika (I. časť) 

Pin It on Pinterest