REKLAMA

Jadrom prezentácie, ktorú máte pred sebou, je analýza jedného z najčítanejších slovenských románov 2. polovice 20. storočia, románu Ladislava Balleka Pomocník.

Samotnej interpretácii románu predchádza charakteristika pomerov v spoločnosti a literatúre po roku 1968 – predovšetkým v období tzv. normalizácie. Nehovorí vám tento pojem nič, neviete, akým spôsobom „normalizácia“ zasiahla do umeleckého života? Veríme, že po prehliadnutí našej prezentácie sa dokážete v tomto zložitom období orientovať oveľa lepšie.

Pomôže ti: Ako sa lepšie sústrediť a naštartovať svoj mozog na plné obrátky?

REKLAMA

Pre rozbor sme si vybrali druhú z Ballekových kníh o Palánku. Próza Pomocník dýcha farbami slovenského juhu. Po 2. svetovej vojne sa v Palánku naplno prebúdza život. Práve sem prichádza mäsiar Riečan so ženou a dcérou, aby na novom mieste začal odznova.

Zdá sa, že v novom prostredí neostane sám, osud mu postaví do cesty pomocníka…

Pozri tiež: Postromantizmus, európsky realizmus a realizmus v slovenskej literatúre: Prehľad období

Pin It on Pinterest