REKLAMA

Našu prezentáciu k literatúre po roku 1945 dnes venujeme „prorokovi svojej doby“. Týmto spojením literárni kritici označili anglického spisovateľa Georga Orwella, autora próz odhaľujúcich symptomatické praktiky totalitných režimov, od falšovania minulosti, degradácie ľudskej dôstojnosti až po brutálne zločiny páchané na vlastných obyvateľoch. V prezentácii, ktorú máte práve pred sebou, vám chceme predstaviť Orwellovu politickú bájku Farma zvierat.

TIP na naštartovanie mozgu TU >>>

Mnoho vydavateľov považovalo Zvieraciu farmu za príliš kontroverznú na to, aby bolo možné zverejniť ju v čase, keď bol Sovietsky zväz spojencom Británie proti nacistickému Nemecku. Ďalší vydavatelia namietali proti výberu ošípaných ako vodcov boľševickej revolúcie a obávali sa, že takéto zobrazenie urazí ruských čitateľov. Napriek týmto počiatočným ťažkostiam Farma zvierat dosiahla medzi čitateľmi pozoruhodný úspech a bola preložené do mnohých jazykov – ruský nevynímajúc.

Tiež ťa zaujme: Literatúra po roku 1945 (I. časť): Prehľad literárnych smerov

REKLAMA

V príspevku venovanému Orwellovej próze sa usilujeme predovšetkým o významovú analýzu diela. Ukážky dopĺňame krátkymi paralelami medzi literárnou fikciou a realitou porevolučného Ruska. Dnešný vnímavý čitateľ však iste objaví aj nové súvislosti, pretože i dnes musíme, žiaľ, konštatovať, že totalitné praktiky stále nie sú minulosťou. A tak, ako to býva na konci každej bájky, vyslovme orwellovské ponaučenie: Ľudia, dávajte si pozor, aby ste nezverili moc do rúk…

...

Pin It on Pinterest