REKLAMA

V súčasnosti sa zvýšila frekvencia používania slov epidémia, epidemický,  epidemiologický. Vedci, politici a novinári sa často vyjadrujú k situácii a objavujú sa pomenovania epidemický a epidemiologický. Čo je správne? Epidemická situácia alebo epidemiologická situácia?

Tiež ťa zaujme: Do roku alebo do roka? Ako je to správne?

Prídavné meno epidemický je odvodené od podstatného mena epidémia, ktoré označuje hromadný výskyt infekčnej choroby v určitej oblasti a v určitom období. Napr. epidemická nákaza, epidemický stav, epidemická situácia.

REKLAMA

Základovým slovom pre výraz epidemiologický je epidemiológia. Ide o vedný odbor, ktorý sa zaoberá nákazlivými chorobami. Napr. epidemiologická správa, epidemiologický výskum, epidemiologická stanica.

Správne teda je: Minister zdravotníctva na tlačovej konferencii vyhodnotil epidemickú situáciu.

Pozri aj: Otlačok alebo odtlačok? Používaš tieto slová správne? 

Pin It on Pinterest