REKLAMA

Slovesá odtlačiť otlačiť majú rovnaký slovotvorný základ. Odlišujú sa slovotvornou predponou od-o-. Slovotvorná predpona obmieňa význam slova. Zistite, či tieto slová používate správne.

REKLAMA

Otlačiť znamená poškodiť tlačením, spôsobiť bolesť. Výsledkom takéhoto neprimeraného  tlaku je poškodené miesto. Napr. Nové topánky jej otlačili nohy. Od slovesa otlačiť je utvorené podstatné meno otlačok s významom poškodené, otlačené miesto.

Tiež sa oplatí vedieť: Píše sa hanba alebo hamba?

Sloveso odtlačiť má význam odsunúť tlačením, urobiť odtlačok, uverejniť tlačou. Napr. Nazlostene ho od seba odtlačil. Prudko odtlačil stoličku a vstal od stola. Podstatné meno odtlačok má význam zanechaná stopa bez poškodenia predmetu. Správne teda je: odtlačok prstov, odtlačky pneumatík, odtlačky pečiatky.

Pozor na výrazy: otlačky prstov, otlačky pneumatík. Sú nespisovné.

Pin It on Pinterest