REKLAMA

So symbolom malého c v krúžku ste sa už určite stretli ©. Napríklad na webových stránkach, kde sa väčšinou v pätičke uvádza spolu s aktuálnym rokom alebo rokmi prevádzkovania webu. Čo je to copyright?

Zjednodušene povedané, copyright je autorské právo. Je to výlučné právo autora (prípadne vydavateľa) na užívanie diela, jeho rozmnožovanie a vo všeobecnosti rozhodovanie o diele, ktoré nazývame i duševným vlastníctvom.

Bez súhlasu autora sa jeho dielo nesmie používať. Je ešte nutné dodať, že autorské práva má autor aj bez ohľadu na to, či svoje dielo označí alebo neoznačí copyright symbolom. © je teda značkou autorských práv.

REKLAMA

Ako napísať symbol pre copyright na klávesnici?

Pokiaľ nechcete strácať čas s mapou symbolov, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na hornej lište, použite nasledujúcu klávesovú skratku.

Tiež ťa zaujme: Zisti, ako sa píše apostrof na klávesnici a kedy sa používa

Stlačte ľavý ALT a na numerickej klávesnici napíšte čísla 0169. Po spustení kláves sa objaví symbol ©.

Pin It on Pinterest