REKLAMA

Za skratkou PR (public relation = vzťahy s verejnosťou, resp. práca s verejnosťou) sa toho ukrýva pomerne veľa. So zámerom propagácie (napr. osoby, firmy, produktu) a vytvárania dobrých vzťahov s cieľovými skupinami (napr. zákazníkmi, zamestnancami, médiami) sa využívajú rôzne komunikačné kanály a špecifické komunikačné spôsoby. Radíme sem aj PR články. Čo by mal obsahovať a ako vytvoriť skvelý PR článok, ktorý má potenciál silného marketingového nástroja, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo to je PR článok?

Zjednodušene povedané, PR článok je formou reklamy, ktorá propaguje produkty, služby, firmu, značku a podobne. Mal by pôsobiť čo najprirodzenejšie a nenásilne, aby dokázal pritiahnuť z cieľovej skupiny ďalších potenciálnych záujemcov, zákazníkov, fanúšikov… Pod PR článok môže spadať informačný text, návod, rozhovor, ale napríklad aj recenzia.

PR články majú v médiách online alebo tlačenú podobu. Keď ich porovnávame, výhodnejšou býva vo väčšine prípadov online verzia. V prospech online PR článku hrá najmä to, že sa vďaka spätným odkazom na propagovaný web dá zapracovať na linkbuildingu a na rozdiel od tlačeného PR článku je taktiež možné merať návštevnosť a celkový efekt článku. Kvalitne spracovaný online PR článok s dôrazom na SEO zvyšuje návštevnosť propagovanej webovej stránky, čo má priamy súvis s umiestneným spätným odkazom, ktorý web posúva vyššie vo vyhľadávačoch.

REKLAMA

Ako napísať PR článok?

Okrem pútavého nadpisu PR článku s výstižným titulným obrázkom, rezkého vstupu, tzv. perexu, ktorý musí jednoznačne vyvolať záujem čitateľa, no a samozrejme, že aj prehľadného členenia textu (nemali by chýbať podnadpisy a rôzne vizuálne odlíšenia, napr. odrážky, číslovanie) treba myslieť aj na nasledovné.

1) Prirodzenosť nadovšetko

Medzi najpodstatnejšie kvality PR článku patrí jeho prirodzená forma a obsah, keď je čitateľ „vtiahnutý“ do textu vlastným záujmom a zvedavosťou (rieši sa jeho potreba či problém). No a popri tom sa oboznamuje so službou či produktom, ktorý by bol pre neho vhodný. PR článok má vyznieť nielen prirodzene, ale aj dôveryhodne. Práve preto si treba dať pozor i na detaily a venovať náležitú pozornosť záverečnej kontrole PR článku.

Okrem nenásilného sprostredkovania kľúčových informácií PR článku je dôležité aj jeho umiestnenie na tematicky príbuznom propagujúcom webe (na ktorom sa vyskytuje aj žiadaná cieľová skupina) a taktiež jeho prirodzené umiestnenie na ňom, ideálne medzi jeho bežný obsah. Samozrejme, má byť pre korektnosť zreteľné jeho označenie, teda že ide o PR-správu, promotion či reklamu.

čo to e PR článok a ako ho napísať

2) SEO optimalizácia na kľúčové slová

Keď chcete, aby sa PR články v online podobe objavovali na popredných priečkach vyhľadávačov, je nutné venovať sa aj SEO optimalizácii textov. Text by mal byť primárne písaný pre ľudí a nie roboty, to je zrejmá vec. Treba však nájsť tú správnu mieru a kľúčové slová umiestniť minimálne na začiatok, do podnadpisov a záveru. Pozor však na to, aby článok nebol preoptimalizovaný. Za to Google sankcionuje a pozície vo vyhľadávaní posúva nižšie.

3) Ani veľa, ani málo

Toto pravidlo sa týka ako už spomínanej SEO optimalizácie, tak aj rozsahu samotného PR článku, no a napokon i spätných odkazov, ktoré smerujú na propagovaný web. Čo je málo? Povedzme to tak, že zatiaľ čo v minulosti stačila pre online PR článok klasická normostrana, dnes sa treba (pre lepšie výsledky vo vyhľadávačoch) rozpísať viac. Samozrejme, že k veci a bez zbytočnej vaty. Maximum spätných odkazov v jednom reklamnom texte by nemal presahovať 2 – 3.

Ďalšie tipy na to, ako písať nielen PR články, ale vo všeobecnosti články do blogov či magazínov, nájdete TU.

Pin It on Pinterest