REKLAMA

Apostrof patrí k interpunkčným znamienkam a v slovenčine sa nepoužíva často. Práve preto nie je vždy zrejmé, ako ho napísať na klávesnici. Najjednoduchší spôsob, ako na slovenskej klávesnici napísať apostrof, je stlačiť pravý Alt Gr a malé písmeno p.

REKLAMA

Pozri aj: Ako napísať zavináč na klávesnici? Toto je najjednoduchšia možnosť

V slovenčine sa apostrof používa:

  • na označenie vynechania hlásky, napr. kdes‘ – kdesi,
  • označuje skrátenie roka v názvoch podujatí, napr. Art Film Fest ’19.

V druhom prípade musíme dať apostrof za posledným písmenom predchádzajúceho slova a posunúť pravým posuvníkom.

Pin It on Pinterest