REKLAMA

Pre zvieracie podstatné mená mužského rodu je charakteristické zmiešané skloňovanie. V jednotnom čísle sa skloňujú podľa životného vzoru chlap.V N singuláru  sú zakončené na spoluhlásku alebo samohlásku -o. Napr. havran, holub, slon, zajko, maco, Pejko.

V pluráli prechádza skloňovanie zvieracích podstatných mien mužského rodu do vzorov dub a stroj:

1. Zvieracie podstatné mená zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku sa v množnom čísle skloňujú podľa vzoru dub. Takže v nominatíve množného čísla majú príponu –y. Napr. havrany, holuby, slony, levy.

V akuzatíve množného čísla sa vždy uplatňuje koncovka –y: chováme holuby (nie holubov), vidím býky (nie býkov), kapry (nie kaprov) kŕmili slony (nie slonov).

2. Zvieracie podstatné mená zakončené na mäkkú spoluhlásku sa v množnom čísle skloňujú podľa vzoru stroj. Napr. jelene, mrože, tulene, medvede.

V akuzatíve množného čísla sa vždy uplatňuje koncovka –e: lovili jelene (nie jeleňov), vidím medvede (nie medveďov).

Keď sa doučíš, zabav sa >>>

REKLAMA

Dvojtvar

Podstatné mená pes, vlk a vták sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap. V množnom čísle sú dvojtvary: psy/psi, vlky/vlci, vtáky/vtáci. Skloňujú sa teda podľa vzoru:

chlap – tí psi, vlci, vtáci,

dub – tie psy, vlky, vtáky.

Skloňovaciemu vzoru zodpovedajú aj prívlastky. Napr. moje veľké psy/moji veľkí psi, prelietavé vtáky/prelietaví vtáci, tri vlky/traja vlci.

Spisovné sú teda obidva tvary, ale v štylisticky neutrálnych prejavoch, teda v odbornom a administratívnom štýle, sa používajú tvary: psy, vlky, vtáky. V hovorovom štýle a umeleckej literatúre sa stretávame s tvarmi: psi, vlci, vtáci.

Pozri tiež: Psi alebo psy? Ako sa tvorí množné číslo?

Zosobňovanie

Pri zosobňovaní sa zvieracie podstatné mená skloňujú podľa vzoru chlap. Napr. Chlapci sú smelí orli. 

Prirovnanie

V prirovnaniach sa zvieracie podstatné mená skloňujú podľa vzoru dub alebo stroj. Napr. Utekajú ako zajace. Vlečú sa ako slimáky.

Zvieracie podstatné mená cudzieho pôvodu

Zvieracie podstatné mená cudzieho pôvodu sa skloňujú podľa vzoru kuli. Napr. husky, grizly.

Pin It on Pinterest