Jozef Cíger Hronský: Tvorba – prehľad a znaky

Jozef Cíger Hronský: Tvorba – prehľad a znaky

Jozef Cíger Hronský (1896 – 1960) patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenskej medzivojnovej literatúry. Narodil sa vo Zvolene Ako učiteľ pôsobil v Krupine, Kremnici a Martine. Zaujímal sa o literatúru a výtvarné umenie. Od roku 1927 bol redaktorom...
Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka: Básne (prehľad tvorby)

Samo Chalupka, najstarší predstaviteľ generácie štúrovcov, je tvorcom národnej a hrdinskej epiky. Charakteristickým znakom jeho poézie je hlboké vlastenecké cítenie a boj za slobodu národa. Chalupka rovnako ako ostatní predstavitelia slovenského romantizmu nadväzoval...

Pin It on Pinterest