REKLAMA

Po tom, ako sme vám v niekoľkých prezentáciách priblížili vývoj literatúry od staroveku po realizmus, sa zameriame na moderné umelecké smery zo začiatku 20. storočia – symbolizmus a impresionizmus.

Neprehliadni: Ivan Krasko: Básnické zbierky Nox et solitudo a Verše (rozbor)

REKLAMA

Bol to práve Ivan Krasko, ktorý položil základy modernej slovenskej poézie, a preto je logické, že prvá z prezentácií o literárnej moderne patrí tomuto básnikovi. Kraskova tvorba nie je bohatá rozsahom, ale obsahom. Hovoriť či písať o básnikovi možno z viacerých hľadísk. V našom prehľade sa venujeme predovšetkým tematickej a motivickej analýze zbierok Nox et solitudoVerše, no iste tu nájdete aj zaujímavé informácie zo života básnika, ktorými môžete „zabodovať“ pri maturitách. 

Neprehliadni: Materiály k maturite

Pin It on Pinterest