REKLAMA

A je tu druhá prezentácia venovaná literárnym obdobiam a smerom. V prehľade sa zameriavame na znaky klasicizmu, preromantizmu a romantizmu. Smery približujeme v spoločenských súvislostiach, informácie dopĺňame výberom autorov a ich diel. Nechýba ani žánrové začlenenie lyrických, epických alebo dramatických diel.

REKLAMA

Môže sa hodiť: Materiály k maturite

Veríme, že naša prezentácia bude pre vás užitočnou pomôckou pri opakovaní učiva a príprave na maturitnú skúšku.

Pozri tiež: Prehľad literárnych období: Starovek, stredovek, humanizmus a renesancia, barok 

Pin It on Pinterest