REKLAMA

Máte problém s orientáciou v literárnych obdobiach? Pripravili sme pre vás prvú zo série prezentácií venovaných literárnej chronológii. V prehľadoch nájdete okrem základných časových údajov a naznačenia spoločenských východísk znaky jednotlivých období (starovekej, stredovekej literatúry) či umeleckých smerov (renesancia, barok) aj členenie s prehľadom autorov a kľúčových diel.

REKLAMA

Ďalšia prezentácia: Prehľad literatúry podľa období: Klasicizmus, preromantizmus a romantizmus

Pin It on Pinterest