Máte problém s orientáciou v literárnych obdobiach? Pripravili sme pre vás prvú zo série
prezentácií venovaných literárnej chronológii. V prehľadoch nájdete okrem základných
časových údajov a naznačenia spoločenských východísk znaky jednotlivých období
(starovekej, stredovekej literatúry) či umeleckých smerov (renesancia, barok) aj členenie
s prehľadom autorov a kľúčových diel.

Ďalšia prezentácia: Prehľad literatúry podľa období: Klasicizmus, preromantizmus a romantizmus

 

Pin It on Pinterest