REKLAMA

Niekedy sa nesprávne používajú podstatné mená prechod a priechod. Najčastejšie sa stretávame s nespisovným výrazom prechod pre chodcov.

Slovo prechod je abstraktné podstatné meno a pomenúva dej a jeho výsledok. 

REKLAMA

Napr. Prechod cez horský hrebeň nezvládli všetci turisti. Prechod na euro bol pre našu ekonomiku dôležitým krokom.

Taktiež sa oplatí vedieť: Píše sa naoko alebo na oko? V čom je rozdiel?

Slovo priechod je konkrétne podstatné meno a označuje miesto, kadiaľ sa prechádza.

Napr. Priechod pre chodcov je označený bielymi pruhmi na vozovke. Poskytuje  informácie o dopravnej situácii na hraničných priechodoch.

Pin It on Pinterest