REKLAMA

Ortoepia (náuka o správnej výslovnosti) rieši celý rad výslovnostných javov. Jedným z nich je spodobovanie (znelostná asimilácia).

Čo je spodobovanie? Akými pravidlami sa riadi? Kde sa spodobovanie uplatňuje? Odpovieme vám v nasledovnej  prezentácii.

REKLAMA

Okrem toho, že si osvojíte či zopakujte princípy spodobovania, máte možnosť precvičiť si poznatky v cvičeniach. V prehľadnej prezentácii dopĺňame informácie názornými príkladmi, ukážkami a úlohami s rozličnou úrovňou náročnosti. Správnosť svojich riešení si môžete ihneď overiť.

Pin It on Pinterest