Google Analytics: Kampaňové parametre

Google Analytics: Kampaňové parametre

Problematike merania návštevnosti aj správania sa návštevníkov na webe pomocou nástroja Google Analytics sa venujeme postupne. Dnes prišli rad na kampaňové parametre, ktoré vám pomôžu urobiť si lepší prehľad v tom, čo na webe funguje, teda je efektívne, a čo nie....

Pin It on Pinterest