REKLAMA

Napísanie práce, po obhajobe ktorej a následnej skúške získate titul Bc., môže sprevádzať viacero problémov. Jedným z najčastejšie riešených je nedostatok času na jej napísanie. Bakalársku prácu sa neoplatí „odfláknuť“ a hoci by mala mať „len“ 30 – 40 strán, zaiste si jej písanie nenechajte na poslednú chvíľu. Pretože víkend pred jej odovzdaním vám nepomôže. A nezabúdajte, že pred jej zviazaním by ste ju mali mať odobrenú školiteľom. Ako teda postupovať pri písaní bakalárskej práce, aby ste boli čo najefektívnejší? Ako napísať bakalársku prácu? Tu je niekoľko užitočných tipov.

Tipy, ktoré pomôžu pri písaní bakalárky

  • Stanovte si časový plán, teda koľko strán treba vyprodukovať za deň, aby ste to stihli s prehľadom. Nezabudnite ani na časovú rezervu, pretože vždy je nutné počítať so zdržaním. Napríklad zapracovanie dodatočných pripomienok od školiteľa vám môže zabrať aj niekoľko dní, ak robíte prácu poctivo. Okrem toho musíte počítať aj s časom na jej nahratie do systému a napokon, ak chcete ušetriť na jej expresnom viazaní, treba si urobiť časovú rezervu aj na tieto technické záležitosti, ktoré sú rovnako nevyhnutné.
...
  • Zbavte sa prokrastinácie. Nastavte si to v hlave tak, že všetky voľnočasové aktivity budú realizované až po splnení vyššie spomínaného denného plánu. Do týchto aktivít úplne s prehľadom zaraďte okrem pozeranie videí na Youtube či chodenia von s kamošmi aj upratovanie. Áno, lebo tie najväčšie záchvaty upratovania ľudí chytajú väčšinou vtedy, keď musia niečo nevyhnutne dokončiť.
  • Najťažšie je začať, potom to už ide prirodzene ľahšie. Nepozerajte teda na prázdnu stranu Wordu, ale zosumarizujte si všetky dostupné zdroje, ktoré ste si k problematike doposiaľ zohnali. Monografie, štúdie, články z vysoko odborných časopisov…

Oplatí sa vedieť: Korektúra textov: Prečo je potrebná?

REKLAMA
  • Ak chcete takzvane „prelomiť“ fázu nepísania a dostať sa do fázy písania, ale nejde to, nemusíte ísť nevyhnutne rad za radom v štruktúre práce, ktorú už pravdepodobne v tejto fáze máte, a to aj schválenú školiteľom. Pomôže hoci len odpichnutie sa od základných pojmov a definícií, s ktorými budete v práci narábať. Väčšinou sa nachádzajú v samostatnej podkapitole na začiatku práce. Bez problémov začnite týmito definíciami z relevantných zdrojov, ujasníte si tak svoje východiská a hneď sa vám bude písať lepšie.
  • Úvod a záver práce je ideálne písať až na konci. Jediné, čo by ste mali mať veľmi precízne zadefinované už od začiatku písania, je samotný cieľ práce, pretože bez cieľa, ako vieme, nie je ani cesta. Potrebujete teda vedieť, čo chcete prácou dosiahnuť, aby ste sa vedeli v týchto intenciách dostať z bodu A do bodu XY. A rovnako k tomu patrí aj metodológia práce. Myslite na to, že jasné definovanie cieľa práce a metodológie patria medzi samostatne hodnotenú položku celej bakalárskej práce konzultantom aj školiteľom. Oplatí sa ich dobre premyslieť, konzultovať ich a po schválení sa toho potom aj držať.
  • Aby ste sa vyhli dodatočným zdĺhavým záverečným úpravám bakalárskej práce, držte sa už od začiatku jej písania formátu, ktorý požaduje daná vysoká škola. Samozrejme, túto formálnu stránku treba mať dobre naštudovanú. Samostatnou kapitolou je korektné uvádzanie citácií a parafráz. Na to si dajte špeciálny pozor. Neuvedená citácia či parafráza je dokonca považovaná za významný prešľap a mohlo by to znamenať aj neobhájenie bakalárskej práce. Systémy na odhaľovanie plagiátorsva sú čoraz premyslenejšie, takže pozor na to!
  • Názov kapitoly či podkapitoly musí byť zhodný s ich obsahom. Zjednodušene povedané – nemôže byť názov o koze a obsah o voze. Hoci sa môže zdať, že toto nie je výstraha určená pre vás, predsa len to nie zriedkavý jav a pri konečnom posudzovaní bakalárskych prác vie v negatívnom zmysle ovplyvniť hodnotenie.
  • Od bakalárskej práce sa, povedzme si úprimne, neočakáva, že v nej predložíte riešenie kľúčovej otázky v dejinách ľudstva. No komisia, pred ktorou budete prácu obhajovať, ocení pozitívne najmä nový pohľad na tému, hoci už možno nepatrí medzi novinky. Asi ste už pochopili, že kľúčovým je váš inovatívnejší prístup k problematike a napríklad aj návrhy jej uplatnenia do praxe.

A aký je teda ten najneskorší termín na začatie písania bakalárskej práce?

Nie je to víkend ani týždeň, no bakalársku prácu viete bez väčších problémov, keď už máte za sebou nejaké konzultácie, zozbieraný materiál a ujasnenú predstavu i štruktúru, napísať za mesiac. Časovo to vychádza cca jedna strana na deň, takže bakalárskej práci by nemal hroziť ani kvalitatívny prepad a vy by ste ju mali s úspechom nielen dopísať, ale aj obhájiť.

Pin It on Pinterest