REKLAMA

Akademický titul, ktorý je udeľovaný vysokou školou alebo univerzitou absolventovi vysokoškolského štúdia, môže niekedy spôsobiť malý problém súvisiaci s jeho umiestnením pri mene.  

Prvá úroveň vysokoškolského štúdia je bakalárske štúdium, ktoré sa končí udelením titulu Bc. (bakalár). Medzi ďalšie akademické tituly, ktoré patria absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia, sa radia aj Mgr. (magister), Mgr. art. (magister umenia), Ing. (inžinier), Ing. arch. (inžinier architekt), MUDr. (doktor všeobecného lekárstva), MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva) či MDDr. (doktor zubného lekárstva).

Kde však písať tieto skratky názvov titulov? To sa dozviete práve teraz. 

Pozri aj: Kde sa píše titul PhDr., PhD.: Umiestnenie akademických titulov pri mene

Kde sa píše titul Bc., Mgr., Ing. a ostatné tituly druhého stupňa vysokoškolského štúdia?

REKLAMA

Všetky spomínané tituly, či už prvej úrovne vysokoškolského štúdia, teda Bc., alebo druhej úrovne vysokoškolského štúdia, konkrétne Mgr., Mgr. art., Ing., Ing. arch., MUDr., MVDr. a MDDr., sa píšu pred menom. 

 

Príklady

Bc. Karol Ťažký 

Mgr. Karol Ťažký  

Ing. Karol Ťažký 

MUDr. Karol Ťažký 

MDDr. Karol Ťažký 

...

Pin It on Pinterest