REKLAMA

Môžeme zahájiť poradu alebo rokovanie? Toto nesprávne vyjadrenie je pomerne časté. Vzniklo prevzatím z češtiny.

REKLAMA

Správne sa v tomto význame používa slovo začať alebo otvoriť.

Napr. začať/otvoriť rokovanie, poradu, diskusiu

Zaujme ťa: Píše sa hanba alebo hamba?

Slovenčina má v slovnej zásobe sloveso zahájiť. Krátky slovník slovenského jazyka ho však hodnotí ako zastarané a znamená zahradiť, zatarasiť, a to napr. cestu, východ, ulicu.

Pin It on Pinterest