REKLAMA

Iste nie je ľahké zorientovať sa v moderných smeroch a avantgardách, ktoré si vybojovali priestor v umení na začiatku 20. storočia. Preto sme náročnej téme moderny venovali dve prezentácie. Táto, v poradí už tretia, sa zameriava na umelecké avantgardy 1. polovice 20. storočia.

Pozri aj: Literárna moderna: Parnasizmus, symbolizmus, impresionizmus

V prezentácii poukážeme na rozdiely, odlišnosti smerov literárnej moderny a avantgardných hnutí. Pri mene G. Apollinaire v encyklopédiách neraz nájdete poznámku, že sa stal vzorom pre modernú poéziu. V čom spočíva novátorstvo básnika? Na otázku si odpovieme analýzou básne Pásmo. 

REKLAMA

V prezentácii nájdete prehľad avantgárd. Výstižné charakteristiky smerov ako expresionizmus, dadaizmus, futurizmus, kubizmus, kubofuturizmus, surrealizmus dopĺňame ilustráciami a citátmi. Na dadaizmus, azda najkontroverznejší z avantgardných smerov, sme sa pozreli na podrobnejšie.

Záver je spojený s malým prekvapením. Prajeme vám veľa úspechov pri štúdiu.

Neprehliadni: Materiály k maturite

Pin It on Pinterest